تگ

شهر تاریخی ماسوله

مرورگر
آشنایی با موزه مردم شناسی ماسوله

این موزه که از جاهای دیدنی ماسوله است، در مدخل ورودی شهر تاریخی ماسوله، به همت فرهاد شرفی تأسیس شده است. در داخل موزه، در سه بخش، مجموعه ای از اشیای مربوط به فرهنگ مردم ماسوله، به نمایش گذاشته شده است.