تگ

شهر توحید

مرورگر
توحید

این شهر مرکز بخش هلیلان در استان ایلام است ، و محل داد و ستدهای اقتصادی و اجتماعی وتبادلات تجاری، اداری، فرهنگی بوده است در سال 1384 توحید یک شهر شناخته شد و با احتساب جمعیت شهر کهره و روستای کزآب که به آن الحاق شده است جمعیتی  حدود 12000هزار نفرداراست و همچنین  بیش از 3000 خانوار سکنه دارد.