تگ

شهر توريستی نمك آبرود

مرورگر
پارک جنگلی نمک آبرود ، از پارک‌های جنگلی زیبای جهان

شهر توريستی نمك آبرود كه در دوازده كيلومتری غرب چالوس واقع شده قسمتی از اراضی منطقه را با وسعت تقريبی 650 هكتار در بر می گيرد. حد شمالی اين اراضی را دريای خزر و حد جنوبی آن را ارتفاعات مدوبن ( از ارتفاعات سلسله جبال البرز ) تشكيل داده است.