تگ

شهر توریستی مالاگا

مرورگر
ژرژ پمپیدو مرکز فرهنگ و هنر اسپانیا در مالاگا

«مرکز پمپیدو» (Centre Pompidou Málaga) در شهر توریستی مالاگا قرار دارد و نام خود را از «مرکز پمپیدو فرانسه» می‌گیرد که به خاطر استفاده از اسم این موزه و چندین مجموعه از آثارش، مالاگا موظف است تا پایان قرارداد میان آن‌ها، سالانه مبلغی را به مرکز پمپیدو در فرانسه پرداخت کند.