تگ

شهر خواجه

مرورگر
خواجه

خواجه یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است .این شهر مرکز بخش خواجه شهرستان هریس می‌باشد.شهر خواجه در دلتای تلخه‌رود و در مسیر استراتژی جادهٔ اصلی تبریز-اهر قرار گرفته‌است.از مهم‌ترین محصولات کشاورزی آن می‌توان به هندوانه، گندم و جوو اشاره کرد.