تگ

شهر سارى

مرورگر
جاذبه مذهبی امامزاده سلطان محمد طاهر

اين بقعه مدفن سلطان محمد طاهر از فرزندان امام موسى کاظم (ع) است که از نظر سبک معمارى به بناى امام‌زاده يحيى در شهر سارى شباهت دارد. در اين مقبره صندوق چوبى نفيسى قرار دارد که تاريخ آن به سال ۸۷۵ هجرى قمرى مربوط است.