تگ

شهر شیرین سو

مرورگر
جاذبه گردشگری موزه فسیل‌های دریایی

موزه فسیل های فیل دریایی یکی از جاذبه های گردشگری شهر شیرین سو است.این موزه جذاب داخل شهرداری شهر شیرین‌سو قرار دارد، که با مرکز شهرستان کبودرآهنگ ۴۰ کیلومتر فاصله دارد. فسیل فیل دریایی که در منطقه شیرین‌سو کشف شده است و به دوره میوسین مربوط می‌شود در این موزه نگهداری می‌شود.