تگ

شهر صومعه سرا

مرورگر
پل تاریخی گوراب‌ تولم

در منتهی‌الیه شمال غربی گوراب از توابع شهرستان صومعه‌سرا و بر روی رودخانه گازوربار پل تاریخی گوراب تولم واقع شده است.
جهت پل شرقی – غربی به طول 17 متر و عرض سه متر و دارای یک دهانه با قوس جناغی است.