تگ

شهر ماهان

مرورگر
عمارت شترگلو ، از بناهای تاریخی در استان کرمان

عمارت شترگلو از سازه‌های تاریخی شهر ماهان در استان کرمان است که از دوران قاجار به یادگار مانده است. این بنای تاریخی از لحاظ معماری بسیار خاص است و از جاذبه‌های بی‌نظیر شهر ماهان در استان کرمان و جنوب‌شرق کشور به شمار می‌رود.