تگ

شهر محبوب دانشجوها

مرورگر
شهر وروتسواف لهستان

از بین تمام شهرهایی که در لهستان می شناسیم ، شهر وروتسواف ( Wroclaw ) یکی از تماشایی ترین هاست. تاریخ این شهر است که بیشتر بازدیدکنندگان را به سوی خود می کشاند