تگ

شهر مشاغل کودک

مرورگر
شهر مشاغل کارالند ۱

شهر مشاغل کودکان کارالند با فراهم آوردن بیش از 20 شغل متفاوت در فضایی متناسب و سازگار با روحیه کودکان و با هدف ایجاد فرصتی نو این امکان را فراهم کرده است که کودکان با هر شخصیت و علاقه ای شغلی را تجربه کنند که انتخاب خود آن هاست.