تگ

شهر ممقان

مرورگر
معرفی شهر ممقان ، پايتخت نخودچی جهان

ممقان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است. شهر ممقان در حدود 35 کیلو متری جنوبغرب شهر تبریز و در مسیر جاده تبریز ـ مراغه  به فاصله 3 کیلومتر با جاده اصلی  واقع گردیده  است .  جمعیت این شهر در حدود  15000 نفر می باشد  و به زبان ترکی تکلم می کنند .