تگ

شهر میناب

مرورگر
پنج شنبه بازار میناب ، بازاری تاریخی و دیدنی

یکی از مکان های دیدنی میناب که با فعالیت اقتصادی مردم به خصوص زنان درآمیخته، پنج شنبه بازار میناب است. این بازار در مرکز شهر میناب قرار دارد.  پنجشنبه بازار زیبا و جذاب میناب را می‌توان به عنوان یک مکان توریستی و تاریخی برشمرد که هنوز پابرجاست.