تگ

شهر نیمور

مرورگر
جاذبه تاریخی بند پل نیمور

این بند پل در یازده کیلومتری غرب شهر نیمور از توابع شهرستان محلات و در منتهی الیه حد غربی روستای باقر آباد قرار دارد. بند- پل نیمور بر روی لعل وار از مهمترین رودخانه های استان مرکزی احداث شده و از اعجاب انگیزترین نمونه های معماری مرز و بوم کهن ایرانی است.