تگ

شهر ووگو

مرورگر

همچنین فرصت دیدار با کسانی را خواهند داشت که اداره ی املاک این منطقه را در طی نسل ها در اختیار داشته اند.این مرتع که نوردیگارد بِلِسوم (Nordigard Blessom) نام دارد، به گفته ی ساکنین محلی، قدیمی ترین مزرعه ی شهر ووگو (Vågå) است و کلبه های چوبی متعلق به قرن 17 و 18 میلادی را تا کنون در خود حفظ کرده است. کلبه های چوبیِ نوسازی شده به مهمانان...