تگ

شهر گله دار

مرورگر
گله دار

گَله‌دار شهری در جنوب استان فارس و در مرز استان فارس و استان بوشهر است.آب و هوای گله دار در تابستان گرم و خشک، و در زمستان سرد و خشک است. شغل اکثر مردم گله دار تجارت و کشاورزی است. تجارت و واردات کالا از مرزهای جنوبی کشور شغل بسیاری از مردم گله دار است.