تگ

شُنبه

مرورگر
شنبه

شُنبه شهری است در استان بوشهر در جنوب ایران. شهر شُنبه مرکز بخش شُنبه و طَسوج در شهرستان دشتی است. شُنبه در تاریخ ۲۶ اسفند ۸۷ از روستا به شهر تبدیل شد.شهرداری آن عملاً از اوایل مهرماه سال ۱۳۸۸ شروع بکار نمود و در مورخ ۱۸ بهمن ۸۸ بطور رسمی افتتاح شد.