تگ

شِشده

مرورگر
ششده

شِشده شهری است در بخش ششده و قره‌بلاغ ششده شهرستان فسا استان فارس در جنوب ایران. منطقه ششده و قره بلاغ با شهرستان‌های فسا، داراب و استهبان همجوار می‌باشد.این منطقه از نظر کشاورزی از مناطق مستعد و با برکت می‌باشد.