120 سایت فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی مسدود شدند!

120 سایت فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی مسدود شدند!

سردار امیر رحمت‌اللهی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم تقدیر از میراث‌بانان برگزیده کشور، اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه سعی می‌کنیم که هویت ملت را در حوزه میراث فرهنگی حفظ کنیم.