معرفی جاذبه های سردشت خوزستان

معرفی جاذبه های سردشت خوزستان

سردشت خوزستان یکی از بخش‌های ایران در استان خوزستان در جنوب غربی ایران و یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های ایران می‌باشد . سردشت خوزستان حدود ٩٠ سال قدمت بخش را دارد.