منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاه مزگی

منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاه مزگی

یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهرستان فومن در استان گیلان، منطقه ی حفاظت شده ی «گشت رودخان و سیاهمزگی» است.این منطقه در سال ۱۳۷۸ عنوان منطقه ای حفاظت شده را به خود اختصاص داد.