رژیم غذایی مردم ارمنستان (قسمت اول)

رژیم غذایی مردم کشور ارمنستان (قسمت اول)

رژیم غذایی کشور ارمنستان به دلیل شکوه و زیبایی غذاهای طبخ شده‌ی آن، بسیار فراتر از مرزها و سرزمین‌های این کشور، بسط و گسترش یافته است. نه تنها در این کشور، بلکه در سراسر جهان، غذاهای لذیذ و خوش‌عطر ملی و سنتی مردم کشور ارمنستان، شناخته شده و طبخ می‌شود.