بیابان های دیدنی جهان

بیابان های دیدنی جهان

از مهم‌ترین مشخصات مناطق بیابانی بارش کم‌باران، کم بودن پوشش گیاهی و اختلاف زیاد دمای روزانه است. در واقع بیابان به نواحی اطلاق می‌شود که با کمی رطوبت، موجودات زنده و تغییر شدید دمای شب و روز مشخص می‌شوند.در این بخش از جاذبه های گردشگری جهان با معرفی بیابان های دیدنی جهان همراه باشید.