باغ ارم شیراز،تکه ای از بهشت در شیراز

باغ ارم شیراز،تکه ای از بهشت در شیراز

باغ ارم یک باغ ایرانی تاریخی در شهر شیراز است و شامل چند بنای تاریخی و باغ گیاه‌شناسی می‌شود.اریخ ساخت و بنیان‌گذار اولیه باغ ارم شیراز، به‌درستی مشخص نیست