مجموعه تفریحی پارک آبیدر سنندج

مجموعه تفریحی پارک آبیدر سنندج

مجموعه تفریحی پارک آبیدر در غرب شهر در انتهای خیابان آبیدر، بین کوه های آبیدر با ارتفاع 2500 متری قرار گرفته و پوشش گیاهی بسیار متنوعی دارد.  آبیدر نام کوهی است در شهر سنندج  که در انتهای خیابان آبیدر قرار گرفته است و از سوی باختر مشرف بر شهر سنندج است.