عمارت مسعودیه ، گنجینه ای از هنر و تاریخ

عمارت مسعودیه ، گنجینه ای از هنر و تاریخ

عمارت مسعودیه بنایی است مربوط به دوره قاجار که در تهران میدان بهارستان واقع شده است. باغ عمارت مسعودیه به دستور مسعود میرزا، ملقب به ظل‌السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در ۱۲۹۵ ق، در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع، مرکب از بیرونی و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده است.