عمارت مشیر دیوان ، یادگاری از دوران قاجاریه

عمارت مشیر دیوان ، یادگاری از دوران قاجاریه

اولین بنای معروف و زیبا در میان عمارت‌ های سنندج ، عمارت مشیر دیوان است. این بنای تاریخی و زیبا یادگار دوران قاجاریه است که از چند فضای گوناگون تشکیل شده. عمارت مشیر دیوان که اسلوب معماری ایرانی در آن به خوبی دیده می‌شود، توسط “میرزا یوسف مشیر دیوان”، مشاور حاکم این منطقه بنا شده.