تگ

عمارت پیرآباد

مرورگر

پرورش اسب باشد. البته اینکار درگذشته صورت می‌گرفت و تعداد افرادی که الان به پرورش و نگهداری اسب مبادرت می‌ورزند کم بوده ولی در سالهای اخیر با گذشت قرنها پرورش اسب در این شهر دوباره رونق یافته‌است. جاذبه‌های ایلخچی عمارت پیرآباد عمارت تاریخی پیرآباد با قدمتی بالغ بر ۲۰۰ سال که احداث آن به اوایل حکومت قاجار میرسد در شهر ایلخچی جنب بخشداری ایلخچی واقع شده است. ...