سفر به روسیه و شفق قطبی (سفرنامه کامل جهت مسافرت به روسیه)

سفر به روسیه و شفق قطبی (سفرنامه کامل جهت مسافرت به روسیه)

اولین تصویر ذهنی من از روسیه بر می‌گردد به کودکی‌ام و فیلمی که عمویم از روسیه فرستاد. او برای راه اندازی دفتر ایران‌ایر که سال‌ها بسته بود به روسیه رفته بود و پس از یکسال یک فیلم ویدیویی فرستاد که در منزل پدربزرگم نشسته بودیم و نگاه می‌کردیم.