غار وشنوه قم ، بهترین جاهای دیدنی قم

غار وشنوه قم ، بهترین جاهای دیدنی قم

مجموعه معادن چاله غار وشنوه مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان قم، بخش نوفل لوشاتو، دهستان فردو، کوه‌های جنوبی روستای وشنوه واقع شده است

دسته‌ها قم