قلعه گبری جهرم

قلعه گبری جهرم

زیبایی و کهن تمدن ایران زمین با نام قلعه گبری جهرم-انگشت‌ گبری قلعه‌ای از قلاع باقی‌مانده دوره ساسانی و سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است