تگ

عکس های روستای ابدال آباد

مرورگر

از جاذبه های طبیعی استان خراسان رضوی است که با رفتن به این مکان میتوانید از مناظر بکر آن استفاده کنید. آدرس روستای ابدال آباد : خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر ۴۰ جاده مشهد عکس های روستای ابدال آباد