تگ

غاربلور

یونسی

یونسی در فاصله 1050 کیلومتری تهران، 260 کیلومتری مشهد، 41 کیلومتری بجستان و 50 کیلومتری مرکز شهرستان گناباد واقع شده و از آنجا که در حاشیه کویر و در مجاورت کوه‌های کم ارتفاع قرار دارد، از آب و هوای گرم و خشک و اختلاف درجه حرارت شب و روز آن بسیار زیاد برخوردار است.