جاهای دیدنی دیواندره، دیدنیهای دیواندره کردستان شهر غارها

جاهای دیدنی دیواندره، دیدنیهای دیواندره کردستان شهر غارها

شهر دیواندره مرکز شهرستان دیواندره در استان کردستان در غرب ایران است.این شهر که از طرفی رشته کوه‌های هوازو و از طرفی دیگر منطقه‌های بیجار گروس و تیلکو آن را احاطه کرده‌اند. غارکرفتو با فاصله ۷۲ کیلومتر در شمال غربی شهرستان دیواندره قرار دارد