جاذبه های زیبای لواسان، طبیعت بکر و سرسبز لواسان

جاذبه های زیبای لواسان، طبیعت بکر و سرسبز لواسان

لَواسان یکی از شهرهای شهرستان شمیرانات در استان تهران است.شهر لواسان را از شمال، كوه های ورجین، باغدره،كند و افجه، از سمت باختر كوههاي قصران، از سمت شمال خاوری و خاور كوههای ايرا، فيل زمين، لواسانکوه و جاجرود و از جنوب كوههای تلو،قوچک،زينكوه و اراكوه در بر ميگيرند.