غار سراب همدان

غار سراب همدان

غار سراب همدان از جاهای دیدنی همدان که دربرابر غارعلیصدر عظمت ندارد اما زیبایی خاص خود را دارد که پیشنهاد میکنیم اگر مسافر همدان هستید حتما دیدن کنید