تگ

غار عباس آباد

مرورگر

دو کیلومتر به روستای زرشک و دریاچه دریابک برسید. امامزاده علاءالدین امامزاده علاءالدین در ۳۰ کیلومتری شهر آوج در حاشیه روستای امامزاده علاءالدین در دامنه کوه قوزی قرار دارد. غار عباس آباد این غار در ۸۴ کیلومتری قزوین به همدان (بخش آوج) و در ارتفاع ۱۶۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد. این غار ۱۸۰ متر طول و...