معرفی غارهای لاسکو ، فرانسه

معرفی غارهای لاسکو ، فرانسه

لاسکو نام مکان مجموعه‌ای از غارهای واقع در جنوب‌غربی فرانسه است که بخاطر وجود غارنگاره‌هایی در آن که به دوران پارینه‌سنگی می‌رسند، نامدار است. غارهای اصلی در نزدیکی روستای مونتینیاک در شهرستان دوردون قرار دارند.