بهترین و زیباترین غارها در جهان

بهترین و زیباترین غارها در جهان

غارها غالبا کثیف، گل آلود و مرطوب هستند. آنها همچنین می توانند پر از حیات باشند درست به همان اندازه ای که یک دره سرسبز یا دریاچه پر از آب می تواند داشته باشد. غارها ممکن است از سنگ مرمر، کریستال یا بازالت ساخته شده باشند.