تگ

غار هوتو

غار باستانی هوتو و کمربند

در ورودی شهر بهشهر، در روستایی به نام «شهیدآباد» که بیشتر به «تِروجن» مشهور است، یک تپه باستانی وجود دارد که محلی‌ها به آن‌ «کمربن» می‌گویند، کمربن در دل خود، دو غار به نام‌های «هوتو» و «کمربند» دارد.