خطرناک و مرگبارترین غار ایران

خطرناکترین غار ایران

در عمق یکی از کوه های استان کرمانشاه غاری قرار دارد که به خطرناک ترین غار ایران شهره است. در اینجا کوهی بلند، غاری را در خود پنهان کرده که عمیق ترین غار ایران است و مسیر سختش از آن غاری متفاوت ساخته که رفتن به داخلش دل شیر می … ادامه مطلب