تگ

غار یخی

بزرگترین غار یخی دنیا

بزرگترین غار یخی دنیا که در کشور اتریش قرار داد سالیانه گردشگران زیادی را به سمت خود جذب میکند. این غار طی هزاران سال و در اثر نفوذ هوای سرد بیرون به داخل تشکیل شده است.