تگ

غذاهای گیاهی دهلی

رستوران های دهلی

امروزه که فرهنگ‌ها درهم تنیده وبه هر گوشه و کناری سرک کشیده‌اند، می توان به رستوران های دهلی سری زد وغذاهای لذیذ آن را میل کرد و با فرهنگ غذایی آن آشنا شد