تگ

غذا‌های سوئیسی

سنت ها و آداب و رسوم مردم سوئیس

سوئیسی ها برای قانون ارزش زیادی قائلند و بی نظمی و نقض قوانین برایشان خوشایند نیست به گونه ای که به عنوان قانون مدارترین کشور اروپایی شناخته شده اند. بنابراین رعایت قوانین و مقررات و احترام به حقوق دیگران در این کشور الزامیست.

غذاهایی که باید در سوئیس امتحان کنید

اکثر غذا‌های سوئیسی بر پایه پنیر و سیب‌زمینی هستند، مواد تشکیل دهنده‌ای که به آسانی در دسترس کشاورزان آلپ قدیمی بوده است. در اینجا بعضی از دلچسب‌ترین غذا‌های کشور سوئیس را به شما معرفی خواهیم کرد؛ مطمئن باشید که در این کشور گرسنه نخواهید ماند.