چگونگی سفر به ماکائو چین

چگونگی سفر به ماکائو چین

نزدیکی ماکائو به هنک‌کنگ، باعث شده تا مردم بیشتر در سفر به ماکائو، مستعمره سابق پرتغال، تور‌های یک روزه را انتخاب کنند. تور‌های یک روزه به این معناست که سفری مهیج و دیدنی در میان میزاث فرهنگی پرتغالی‌ها خواهید داشت با این تفاوت که باید از تمامی زمان خود به خوبی استفاده کنید.