تگ

فردوسی کیست؟

نتیجه تصویری برای آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی در فاصله ۲۰ کیلومتری از شهر مشهد در شهر توس قرار گرفته است. این بنا با الهام از معماری دوره هخامنشی، توسط هوشنگ سیحون بر پایه طرحی از کریم طاهرزاده طراحی و بازسازی شد. بازسازی و ساخت این بنا در سال ۱۳۴۳ آغاز شد و در سال ۱۳۴۷ به پایان رسید.