تگ

فرهنگ‌های گوناگون

تجربیات ارزشمند سفر

خیلی از خاطرات ما در زندگی مربوط به سفرهایی است که تجربه کرده‌ایم. خاطراتی که به وضوح در جلوی چشمانمان نقش بسته‌اند. مسلما بهای خاطرات و درس‌های حاصله از سفر را نمی‌توان کتمان کرد. به همین بهانه به سراغ ۲۰ درس ارزشمندی که مسافرت در پی دارد، رفته‌ایم.