تگ

قبرستان دارالسلام شیراز

عجیب ترین قبرهای ایران

در ایران نیز از دوران کهن تا به امروز عقاید متفاوتی درباره دنیای پس از مرگ شکل‌گرفته است که باعث به وجود آمدن آرامگاه‌های عجیب گشته است.