تگ

قبر مادر نادرشاه

جاذبه تاریخی قلعه اژدها پیکر

قلعه اژد‌ها پیکر لار در غرب شهر تاریخی لار قرار دارد و بر فراز این قلعه چاهی از دل سنگ تراشیده شده که به دولاب مشهور است.دیوارهای این بنا به شکل مربع در ابعاد ۴ متر بوده که قبر مادر نادرشاه افشار بر بالای یک تپه واقع شده‌ است.