تگ

قدیمی‌ترین خط متروی مجارستان

مرورگر
راهنمای حمل و نقل در بوداپست مجارستان

بوداپست یکی از شهرهای مجارستان می باشد و ایرلاین های زیادی هر ساله به آن پرواز می کنند و فرودگاه بین المللی بوداپست استفاده می کنند. این مسافرین از سیستم حمل و نقل فرودگاه بوداپست برای رفتن به داخل و مرکز شهر استفاده می کنند.